Solar Roof Top ช่วยโลกประหยัดพลังงาน

0
2789

             โลกของเรา ประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อนมากที่สุดในหลายประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นเมืองร้อนอยู่แล้ว  ยิ่งทำให้ความร้อนส่งผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก  ประเทศไทยของเรา จัดว่าเป็นประเทศที่ร้อนได้แทบทุกฤดูจริงๆ ดังนั้น ในเมื่อแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามายังประเทศไทย ทำให้เกิดความร้อนอย่างมหาศาลได้ขนาดนี้ จึงเหมาะแก่การนำพลังงานจากแสงอาทิตย์นี้มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก

โซล่ารูฟ          หลายคนคงรู้จักกันดีกับคำว่า “โซล่าเซลล์” (Solar Cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอนซึ่งเป็นสารที่มีราคาถูก และคงทน มีมากที่สุดบนพื้นโลก จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ และอยู่ในรูปแบบที่จะนำไปทำเซลล์เเสงอาทิตย์ได้  เมื่อแสงอาทิตย์มากระทบกับเซลล์พลังงานแสงซึ่งมีอนุภาคของ โปรตอน ซึ่งเป็นประจุบวก(+) ไปกระทบกับสารกึ่งตัวนำบนเซลล์ที่มีอนุภาคเป็นอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบ(-) จนเกิดการถ่ายเทพลังงานระหว่างกัน ส่งผลให้อนุภาคอิเล็กตรอนหลุดออกจากนิวเคลียสของอะตอมและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจร จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้นั่นเอง

ปัจจุบันโซล่าเซลล์ เป็นที่นิยมในการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในครัวเรือนมากขึ้น  เพราะมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก ที่เห็นได้ชัด มักจะใช้  Solar Roof Top” หรือเรียกกันง่ายๆว่า โซล่ารูฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือบนอาคารต่างๆ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองภายในบ้าน, อาคารหรือโรงงาน โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วจ่ายเป็นไฟกระแสตรง (DC) ให้กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อกับสายส่ง (Grid tie Inverter) แล้วแปลงไฟกระแสตรง(DC) ให้เป็นไฟกระแสสลับ(AC 220V 50Hz)  เราก็จะได้กระแสไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ทีวี พัดลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

โซล่ารูฟ มีหลักการทำงานอย่างไร?

            – ช่วงเวลากลางวัน โซล่ารูฟจะทำงานร่วมกับไฟของการไฟฟ้า โดยจะดึงกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน  หากโซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้พอกับการใช้งานไฟฟ้า  ระบบจะทำการดึงกระแสไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าเข้ามาช่วยจ่ายพลังงานไฟฟ้าแทน และหากมีการใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะทำการจ่ายไฟที่เกินความต้องการกลับคืนยังสายส่งของการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ทำให้ค่าไฟในบ้านลดลงไปด้วย

            – ช่วงเวลากลางคืน  โซล่ารูฟจะหยุดการทำงาน และจะต้องใช้ไฟจากการไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อถึงเช้าวันใหม่ที่มีแสงอาทิตย์สาดเข้ามาที่โซล่ารูฟ ก็จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าโดยทันที  ทั้งนี้ระบบสามารถตัดการทำงานได้อัตโนมัติ ในกรณีไฟฟ้าดับชั่วคราว

 ข้อดีของการใช้โซล่ารูฟสำหรับอาคาร บ้านพักอาศัย

  1. โซล่ารูฟ รับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟจากการไฟฟ้า ทำให้ช่วยลด ค่าใช้จ่ายลง ค่าไฟถูกมากขึ้น
  2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยบังแสงแดดที่กระทบกับหลังคา ทำให้หลังคาไม่ร้อน และรังสีความร้อนก็เข้าสู่ตัวอาคารโดยตรงไม่ได้ ทำให้อาคารที่พักมีความเย็นมากขึ้น  ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดค่าไฟลงไปอีก
  3. สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของอาคาร ที่พักอาศัยได้ โดยนำไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไปขายให้การไฟฟ้าในราคาพิเศษ
  4. ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า

นับว่าการใช้โซล่ารูฟเป็นประโยชน์ต่ออาคาร ที่พักอาศัย และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมาก เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่มีวันสิ้นสุด  อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีมลภาวะในขณะกำลังผลิตไฟฟ้า ช่วยลดภาวะโลกร้อน  ในแง่ของสิ่งแวดล้อมในสังคม หากเราหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้พลังงานอีกด้วย รู้อย่างนี้แล้ว บ้านไหนอยากจะช่วยโลกประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ก็ลองใช้โซล่ารูฟกันดู เพื่อบ้านและสังคมที่น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม