web
analytics
26.1 C
Bangkok
วันพุธ, พฤศจิกายน 30, 2022

แบตเตอรี่ deep cycle คืออะไร?

แบตเตอรี่ deep cycle คืออะไร? ระบบโซล่าเซลล์ หรือ ระบบกังหันลม เป็นระบบพลังงานทางเลือก ที่ต้องใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าในการผลิต แต่เนื่องจากระบบเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะมีพลังงานไว้ใช้ได้ตลอดเวลา หรือบางทีอาจผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น การมีแบตเตอรี่สำหรับเก็บสะสมพลังงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และแบตเตอรี่ที่เราจะพูดถึงในที่นี้ก็คือ  แบตเตอรี่ deep cycle นั่นเอง เรามาทำความรู้จัก และเข้าใจกลไกการทำงานของแบตเตอรี่ชนิดนี้กันเลยดีกว่า แบตเตอรี่ deep cycle ถูกออกแบบมาให้สามารถคายประจุได้ถึง...

แบตเตอรี่ deep cycle ความคุ้มค่าที่มากกว่า

แบตเตอรี่ deep cycle ความคุ้มค่าที่มากกว่า ในโลกยุคปัจจุบันมีการใช้พลังงานต่าง ๆ อย่างมากมาย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง การผลิตและสรรหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นพลังงานทางเลือกจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากระบบกังหันลม หรือแม้แต่พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ แต่ปัญหาอีกหนึ่งอย่างของพลังงานที่ผลิตได้นั่นคือ ต้องใช้พลังงานในทันทีไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการได้ จึงต้องมีแหล่งที่เก็บสะสมไว้ใช้งานในรูปแบบของ แบตเตอรี่ ซึ่งจะสามารถทำได้เพียงจัดเก็บพลังงานเท่านั้นไม่สามารถสร้างหรือผลิตขึ้นมาได้ อีกทั้งประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็จะไม่ได้เต็ม 100 % เนื่องเพราะมีการสูญเสียบางส่วนไปในรูปของความร้อน รวมถึงรูปของปฏิกิริยาทางเคมีจากการประจุไฟเข้า และการจ่ายประจุออก...

กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ มีกี่แบบและใช้งานในลักษณะอย่างไร

กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ คือตัวช่วยของการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเปลี่ยนกระแสไฟที่มาจากแผงโซล่า จ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าออกไปได้ 2 ระบบ คือระบบกระแสตรงและระบบกระแสสลับ

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงกับการใช้งานโซล่าเซลล์

ช่วงหน้าฝนถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายพอสมควร สำหรับคนที่ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ในการช่วยผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในบ้านเรือน โดยเฉพาะปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างฟ้าผ่า ที่สามารถสร้างความเสียหายที่รุนแรงให้แก่ตัวแผงโซล่าเซลล์

Solar Roof Top ช่วยโลกประหยัดพลังงาน

             โลกของเรา ประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อนมากที่สุดในหลายประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นเมืองร้อนอยู่แล้ว  ยิ่งทำให้ความร้อนส่งผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก  ประเทศไทยของเรา จัดว่าเป็นประเทศที่ร้อนได้แทบทุกฤดูจริงๆ ดังนั้น ในเมื่อแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามายังประเทศไทย ทำให้เกิดความร้อนอย่างมหาศาลได้ขนาดนี้ จึงเหมาะแก่การนำพลังงานจากแสงอาทิตย์นี้มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก           หลายคนคงรู้จักกันดีกับคำว่า “โซล่าเซลล์” (Solar Cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอนซึ่งเป็นสารที่มีราคาถูก และคงทน มีมากที่สุดบนพื้นโลก จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ และอยู่ในรูปแบบที่จะนำไปทำเซลล์เเสงอาทิตย์ได้ ...

โซล่าเซลล์พลังงานทดแทน ทางเลือกในอนาคต

โซล่าเซลล์พลังงานทดแทน ทางเลือกในอนาคต วิกฤตการณ์พลังงานเริ่มเข้ามาเป็นประเด็นสำคัญของทุกประเทศ หรือแม้แต่ยังไม่ถึงขนาดเรียกว่าวิกฤตการณ์แต่หลายประเทศต่างหาแหล่งพลังงานสำรองบ้างแล้ว เนื่องจากน้ำมันที่เป็นแหล่งพลังงานของเราทุกวันนี้เริ่มมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเมื่อไม่เพียงพอ เกิดเป็นการขาดแคลนพลังงาน จึงเป็นเหตุให้ต้องจ่ายหรือเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อสั่งซื้อหรือได้มาซึ่งพลังงานนั้นๆ  เพื่อลดภาระการต้องเสียเงินไปกับค่าพลังงาน ภาครัฐจึงมีนโยบายให้ช่วยกันประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน  รณรงค์ให้ความรู้เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างฉลาด ใช้พลังงานที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  แต่อย่างไรก็ดี การปลูกฝังความรู้ในการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องดี เพราะมีความยั่งยืน แต่ทว่า จำนวนผู้ใช้พลังงานมีมาก  รวมทั้งความต้องการใช้พลังงานก็มีปริมาณมาก ย่อมไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ดังนั้น  การหาพลังงานทดแทนก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วย และหนึ่งในพลังงานทดแทนคือพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งที่มาของพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป...

แผงโซลาเซลล์กับส่วนประกอบและโครงสร้างของแผงโซลาเซลล์

แผงโซลาเซลล์กับส่วนประกอบและโครงสร้างของแผงโซลาเซลล์ โซลาเซลล์เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการนำพลังงานจากธรรมชาติ มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้บริเวณที่ติดตั้งมีแสงสว่างและมีพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน แถมยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะว่าในขณะใช้งานไม่ก่อให้เกิดควัน เสียง หรือกลิ่นใดๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดสภาวะทางเสียง และสามารถนำใช้งานในที่ทุรกันดารได้ด้วย วันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของแผงโซลาเซลล์รวมถึงเรื่องของโครงสร้างกัน แผงโซลาเซลล์นั้น ทำมาจากสารกึ่งตัวนำหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์  อินเดียมฟอสไฟด์  แคดเมียม เป็นต้น โดยสารกึ่งตัวนำเหล่านี้เมื่อถูกแสงอาทิตย์แล้ว จะเปลี่ยนตัวเองเป็นกะแสไฟฟ้ามีทั้งขั้วบวกและขั้วลบ โดยเรายังสามารถนำมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ DC (ไฟฟ้ากระแสตรง) ด้วย ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้  แต่ว่า เซลล์แสงอาทิตย์เซลล์เดียวนั้นจะมีค่าที่ต่ำมาก...

คุณสมบัติที่น่าสนใจของโซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ตัวช่วยที่ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ สามารถที่จะส่งพลังงานไปต่อยังแบตเตอรี่ เพื่อที่จะเก็บพลังงานเอาไว้แล้วจ่ายออกไปเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป พร้อมด้วยการทำหน้าที่ในการรับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

เลือกสายไฟอย่างไร ให้เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์

เลือกสายไฟอย่างไร ให้เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์...

มารู้จักกับตัวจับกระแสไฟฟ้า กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ อาจจะเคยได้ยินชื่อกริดไทร์อินเวอร์เตอร์ตัวกลาง