27.9 C
Bangkok
วันจันทร์, กันยายน 21, 2020

กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ มีกี่แบบและใช้งานในลักษณะอย่างไร

กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ คือตัวช่วยของการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเปลี่ยนกระแสไฟที่มาจากแผงโซล่า จ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าออกไปได้ 2 ระบบ คือระบบกระแสตรงและระบบกระแสสลับ
กริดไท อินเวอร์เตอร์

รู้จักกับ กริดไทน์อินเวอร์เตอร์ ( Grid Tie Inverter)

หลายบ้านเลือกที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก  ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองอยู่ แต่ทราบหรือไม่ว่า ในกระบวนผลิตไฟฟ้าผ่านโซล่าเซลล์นั้น  มีอุปกรณ์ช่วยประหยัดค่าไฟให้เราเลือกใช้ ที่เรียกว่า "กริดไทน์อินเวอร์เตอร์"  หรือ "กริดอินเวอร์เตอร์" หรืออีกชื่อสั้นๆว่า "ระบบออนกริด"  ซึ่งจะมีความแตกต่างจาก อินเวอร์เตอร์ทั่วไปที่เราพบเห็นตามท้องตลาด ถ้าอย่างงั้น เรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้กันเลยดีกว่า  ว่ามันคืออะไร และมันทำงานอย่างไร ถึงช่วยให้ค่าไฟประหยัดลงได้ย่างไร เข้าใจกริดไทน์อินเวอร์เตอร์ง่ายๆ กริดไทน์อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับ ระบบโซล่าเซลล์  ซึ่งจะทำหน้าที่ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง...