โซล่าเซลล์ เทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

0
1228

โซล่าเซลล์ เทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

ในปัจจุบันที่ ค่า FT แพงขึ้นแต่เราก็ยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีอากาศค่อนข้างร้อนแทบจะทั้งปี และเกือบทุกหลังคาเรือนก็มีการติดตั้งแอร์แทนพัดลมเพื่อให้ความเย็นกันเกือบทั้งนั้นก็ยิ่งทำให้ค่าไฟเพิ่มมากขึ้น จนทำให้หลายๆคนเริ่มหันไปหาพลังงานทดแทนที่สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกันมากขึ้น และพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นทางเลือกอันดับต้นๆเพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อน โดยในเวลากลางวันจะมีแสงแดดตลอดทั้งวันจึงทำให้พลังงานแสงอาทิตย์เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาทำเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยหากคุณต้องการจะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้นั้น จะต้องผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าโซล่าเซลล์  โดยแผงโซล่าเซลล์นั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า  แผงโซล่าเซลล์นั้นทำมาจากซิลิคอนจากนั้นก็นำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ ทำให้มีคุณสมบัติสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นก็เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง และสามารถนำไปต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับไฟกระแสตรง หรืออาจจะนำไฟกระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซลาเซลล์ไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้กันตามบ้านทั่วไปก็ได้ได้ โดยโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ไม่มีเสียงรบกวนเหมือนเครื่องปั่นไฟ และไม่ก่อให้เกิดของเสีย มลภาวะเป็นพิษ เป็นพลังงานสะอาด

 

เลือกแผงโซล่าเซลล์แบบไหนดี?

หากคุณตัดสินใจที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกะแสไฟฟ้าเพื่อนำเอาไปไว้ใช้ในบ้านของคุณแล้ว คุณก็คงมีข้อสงสัยว่า ควรจะเลือกแผงโซล่าเซลล์แบบไหนถึงจะดี โดยอันดับแรกคุณควรจะต้องคำนึงถึง สภาพอากาศของพื้นที่ที่คุณจะนำแผงโซล่าเซลล์ไปติดตั้ง ว่ามีแสงแดดเพียงพอที่จะผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้หรือไม่ ถ้าหากพื้นที่นั้นเป็นป่าเขาอยู่ในที่สูง มีเมฆหมอกปกคลุมมาก มีแสงแดดค่อนข้างน้อย มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี สามารถทนทานได้ในทุกสภาวะอากาศ โดยคุณควรจะเลือกใช้แผ่นโซล่าเซลล์ชนิดที่มีความไวในการรับแสงน้อยๆได้ดี  แต่โซล่าเซลล์ประเภทนี้มีราคาค่อนข้างแพง แต่แผงโซล่าเซลล์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานนานกว่าประเภทอื่นๆ ถ้าเทียบกันแล้วคุ้มค่าแน่นอน

ในปัจจุบันการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติและไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่คุณลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และชุดอุปกรณ์ในครั้งแรกคุณก็สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ฟรี ตราบเท่าที่ยังมีแสงแดด โดยวิธีการติดตั้งและการใช้งานไม่มีความยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนอีกทั้งยังไม่มีอันตราย  คุณสามารถหาซื้ออุปกรณ์และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานในบ้านของคุณได้ด้วยตนเอง ซึ่งผลที่คุณได้รับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นก็คือค่าไฟฟ้าของคุณจะลดลงช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้น  อีกครั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้คงอยู่ไปอีกตราบนานเท่านานได้อีกด้วยเพราะพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆต่อโลกใบนี้