โซล่าเซลล์พลังงานทดแทน ทางเลือกในอนาคต

0
2773

โซล่าเซลล์พลังงานทดแทน ทางเลือกในอนาคต

วิกฤตการณ์พลังงานเริ่มเข้ามาเป็นประเด็นสำคัญของทุกประเทศ หรือแม้แต่ยังไม่ถึงขนาดเรียกว่าวิกฤตการณ์แต่หลายประเทศต่างหาแหล่งพลังงานสำรองบ้างแล้ว เนื่องจากน้ำมันที่เป็นแหล่งพลังงานของเราทุกวันนี้เริ่มมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเมื่อไม่เพียงพอ เกิดเป็นการขาดแคลนพลังงาน จึงเป็นเหตุให้ต้องจ่ายหรือเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อสั่งซื้อหรือได้มาซึ่งพลังงานนั้นๆ  เพื่อลดภาระการต้องเสียเงินไปกับค่าพลังงาน ภาครัฐจึงมีนโยบายให้ช่วยกันประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน  รณรงค์ให้ความรู้เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างฉลาด ใช้พลังงานที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  แต่อย่างไรก็ดี การปลูกฝังความรู้ในการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องดี เพราะมีความยั่งยืน แต่ทว่า จำนวนผู้ใช้พลังงานมีมาก  รวมทั้งความต้องการใช้พลังงานก็มีปริมาณมาก ย่อมไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ดังนั้น  การหาพลังงานทดแทนก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วย และหนึ่งในพลังงานทดแทนคือพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งที่มาของพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป และนิยมเพื่อนำมาทดแทนพลังงานจากที่ใช้แล้วหมดไป และมีการสำรวจแล้วพบว่า ประชาชนคนไทยเองก็สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก โดยพลังงานทางเลือกที่มาเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์โดยประชาชนสนับสนุนถึงร้อยละ  93.84 และที่สนับสนุนรองๆ ลงมาคือ พลังงานลม  พลังงานขยะ พลังงานชีวมวล  พลังงานคลื่น/พลังงานน้ำ  พลังงานถ่านหิน และพลังงานนิวเคลียร์

ในประเทศไทยเป็นพื้นที่มีปริมาณแสงอาทิตย์ตกกระทบ ค่อนข้างสูง จึงเหมาะกับการติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิต และจะรับได้มากเมื่ออยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ยังนับว่าเป็นแหล่งพลังงานแห่งอนาคตที่สะอาด ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ ไม่ต้องลงทุนมากเท่าโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ เพราะพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตและกระจายไปได้ทั่วทุกมุมโลก  ติดตั้งได้ทั้งในโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือตามที่พักอาศัย นอกจากลงทุนน้อยแล้ว ยังช่วยลดค่าไฟที่ใช้ตามบ้านเรือนได้อีกด้วย จึงไม่แปลกใจว่าในประเทศอุตสาหกรรมหลายๆ ประเทศ หันมาลงทุนในโซล่าเซลล์กันเป็นจำนวนมาก  ประเทศไทยเองก็เช่นกัน ภาครัฐตื่นคัวและสร้างความตระหนักในการหาพลังงานทดแทนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับคนประเทศ

นอกจากนี้ ต้นทุนแผงโซล่าเซลล์ ยังมีราคาถูกเพราะเริ่มมีการแข่งขันกันมากขึ้นในท้องตลาด ทำให้เอกชนหลายๆเจ้าผลิตแผงโซล่าเซลล์ออกมามาก ประเทศที่ผลิตแผงโซล่าเซลล์มากเป็นอันดับแรกๆ ได้แก่  จีน และอินเดีย  และยิ่งไปกว่าราคา ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ก็ทำให้มีระบที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากใช้เองแล้ว การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อขายพลังงานกลับคืนยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีที่ดินหรือแหล่งติดตั้งโซล่าเซลล์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์จึงเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน ที่มีศักยภาพมากกว่าการได้ใช้ แต่ยิ่งใช้ยิ่งดี ทั้ง สะอาด ไร้มลพิษ ประหยัดและได้เงินคืน เรียกว่าเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังเงินก็ว่าได้