โซล่าชาร์จเจอร์ ตัวเก็บกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

0
3199

ถ้ากำลังคิดจะใช้งานโซลาร์เซลล์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ ก็อาจจะต้องเจออุปกรณ์เสริมอย่างโซล่าชาร์จเจอร์หรือมีอีชื่อว่าคอนโทรลชาร์จโซลาร์เซลล์ ที่เป็นตัวควบคุมกระแสพลังงานที่บรรจุลงแบตเตอรี่ เพื่อที่จะเก็บเอาแสงอาทิตย์เอาไว้แล้วนำมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าต่อ ซึ่งตัวชาร์จเจอร์นี้ทำงานง่าย ๆ ที่เป็นเพียงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งที่จะช่วยจ่ายกระแสพลังงานแสงอาทิตย์ออกไปสู่แบตเตอรี่ทันเมื่อพลังงานไฟฟ้าเริ่มลดลง โดยค่าของพลังงานตัวเครื่องจะมีการกำหนดมาอยู่แล้วจากผู้ผลิตว่าลดลงระดับใด จึงควรจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ไปสู่แบตเตอรี่ และพลังงานไฟฟ้าลดลงเท่าใดจึงจะทำการตัดการจ่ายไฟลง เพื่อป้องกันปัญหาการทำให้แบตเสียหายหรือการ Over Charge จนทำให้เกิดแบตเสื่อมก่อนถึงเวลาที่สมควร

ระบบการทำงานของโซล่าชาร์จเจอร์มีรูปแบบแค่เพียงการรับพลังงานแสงอาทิตย์มาจากโซลาร์เซลล์ มาเก็บเอาไว้ที่แบตเตอรี่ แล้วทำการควบคุมพลังงานทั้งทางเข้าและทางออกให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของตัวแบตให้อยู่คู่กับตัวแผงโซล่าไปได้อย่างยาวนาน และใช่ว่าจะใช้งานเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น เพราะในเวลากลางคืนก็เป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้พลังงานไฟฟ้าจากตัวแบตไหลกลับมาที่ตัวแผงโซล่า จนอาจจะเกิดความเสียหายต่อตัวแผงได้ พร้อมด้วยการใช้งานที่เป็นแบบอัตโนมัติเมื่อเวลาที่แสงธรรมชาติหมดลง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กับบรรดาหลอดไฟต่าง ๆ ที่เมื่อเวลาแสงอาทิตย์หมดลง กระแสไฟฟ้าก็จะถูกจ่ายออกมาอย่างอัตโนมัติทันที โดยที่ตัวเจ้าของบ้านไม่ต้องเดินไปเปิดเองให้วุ่นวาย มีการทำงานที่เน้นการดูเรื่องแรงดันของไฟฟ้าในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ให้ไฟฟ้ามีปริมาณที่ต่ำหรือสูงมากจนเกินไป เพราะปัญหาเหล่านี้อาจจะทำให้ตัวแบตเตอรี่เสื่อมลงเร็วกว่ากำหนด ซึ่งโซล่าชาร์จเจอร์จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

  • Pulse Width Modulation หรือ PWM ที่จะช่วยควบคุมความถี่ของคลื่นแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์
  • Maximum Power Point Tracking หรือ MPPT ที่ใช้งานระบบไมโครโพรเซสเซอร์ในการควบคุมสัญญาณแสงอาทิตย์ที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์ แล้วควบคุมตัวสัญญาณไฟให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

การใช้งานโซล่าชาร์จเจอร์ทั้ง 2 ลักษณะนี้ มีความต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่วัตถุประสงค์หลักคือการรักษาสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่เอาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและยั่งยืนต่อไป โดยมีระบบการใช้งานแบบดิจิตัลที่สามารถให้การประหยัดพลังงานดีอีกด้วย