แผงโซลาเซลล์กับส่วนประกอบและโครงสร้างของแผงโซลาเซลล์

0
2604

แผงโซลาเซลล์กับส่วนประกอบและโครงสร้างของแผงโซลาเซลล์

โซลาเซลล์เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการนำพลังงานจากธรรมชาติ มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้บริเวณที่ติดตั้งมีแสงสว่างและมีพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน แถมยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะว่าในขณะใช้งานไม่ก่อให้เกิดควัน เสียง หรือกลิ่นใดๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดสภาวะทางเสียง และสามารถนำใช้งานในที่ทุรกันดารได้ด้วย วันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของแผงโซลาเซลล์รวมถึงเรื่องของโครงสร้างกัน

แผงโซลาเซลล์นั้น ทำมาจากสารกึ่งตัวนำหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์  อินเดียมฟอสไฟด์  แคดเมียม เป็นต้น โดยสารกึ่งตัวนำเหล่านี้เมื่อถูกแสงอาทิตย์แล้ว จะเปลี่ยนตัวเองเป็นกะแสไฟฟ้ามีทั้งขั้วบวกและขั้วลบ โดยเรายังสามารถนำมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ DC (ไฟฟ้ากระแสตรง) ด้วย ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้  แต่ว่า เซลล์แสงอาทิตย์เซลล์เดียวนั้นจะมีค่าที่ต่ำมาก จึงต้องนำมาประกอบหลายๆ เซลล์ เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้มากขึ้น

โดยแผงโซลลาเซลล์นั้นจะประกอบด้วย กระจกใสนิรภัย ไฟเบอร์กลาส เซลล์ขนาด 100 มม.ต่ออนุกรมกัน  กรอบของแผงทำจากโลหะอลูมิเนียม มีสารซิลิโคนป้องกันความชื้น และ EVA  เพราะว่าต้องอยู่กลางแดดกลางฝนเป็นเวลานาน  มี cell String และแผ่นอะลูมิเนียมที่นำมาประกบกันด้วย โดยโครงสร่างของโซลาเซลล์นั้น จะทำมาจากซิลิคอน และมีรูปร่างหลายแบบ ทั้งแบบแผ่นวงกลมและสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจะมีความหนาอยู่ที่ 0.2-0.4 มม.ตรงบริเวณที่รับแสงจะมีชั้นแพร่ซึมที่นำไฟฟ้า และขั้วไฟฟ้าด้านหน้านั้นจะมีรูปร่างคล้ายก้างปลา เพื่อรับแสง และขั้วไฟฟ้าด้านหลังจะเป็นโลหะเต็มแผ่นเลย

จะเห็นได้ว่า แผงโซลาเซลล์นั้นต้องประกอบอย่างพิถีพิถัน เพราะว่าต้องใช้ในการแปลงพลังงานธรรมชาติให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการที่เราจะเลือกซื้อแผงโซลาเซลล์นั้น เราก็ต้องเลือกซื้อกับร้านค้าที่มีคุณภาพและควรศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆให้ดีด้วย เพื่อจะได้ทำความเข้าใจว่า แต่ละส่วนประกอบทำหน้าที่อะไรด้วย และถึงแม้ว่าโซลาเซลล์จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคงทนสูง แต่ก็ควรต้องเรียนรู้วิธีการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญไม่ควรที่จะดัดแปลงอุปกรณ์ด้วย เพราะอาจเกิดอันตรายได้ โดยแผงโซลาเซลล์นี้สามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่ ถ้าในเมืองก็เหมาะกับการที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าชั่วคราว เมื่อตอนที่ไฟดับ หรือนำไปใช้ในโรงเรือนเกษตรหรือสถานที่ต่างๆ  แต่หากเป็นในสถานที่ชนบทก็คงมีประโยชน์มากๆเลย สำหรับในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า แผงโซลาเซลล์จึงมีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานธรรมชาติ ช่วยเปิดโอกาสและเสริมสร้างความเจริญอีกหลายอย่างในสถานที่นั้น นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการทำงานประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะใช้งานในฟาร์ม หรือแม้ในการควบคุมการทำงานของสิ่งของต่างๆ อาทิ เครื่องคิดเลข นาฬิกา ซึ่งก็มีการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการควบคุม เป็นต้น นี่ล่ะคือประโยชน์ของแผงโซลาเซลล์ที่นำมาใช้งานได้หลากหลาย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชื่อเถอะว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาแผงโซลลาเซลล์เพื่อรองรับต่อการใช้งานของมนุษย์ได้มากขึ้น และสร้างอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงเพื่อใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น