แบตเตอรี่ deep cycle ความคุ้มค่าที่มากกว่า

0
6206

แบตเตอรี่ deep cycle ความคุ้มค่าที่มากกว่า

ในโลกยุคปัจจุบันมีการใช้พลังงานต่าง ๆ อย่างมากมาย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง การผลิตและสรรหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นพลังงานทางเลือกจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากระบบกังหันลม หรือแม้แต่พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ แต่ปัญหาอีกหนึ่งอย่างของพลังงานที่ผลิตได้นั่นคือ ต้องใช้พลังงานในทันทีไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการได้ จึงต้องมีแหล่งที่เก็บสะสมไว้ใช้งานในรูปแบบของ แบตเตอรี่ ซึ่งจะสามารถทำได้เพียงจัดเก็บพลังงานเท่านั้นไม่สามารถสร้างหรือผลิตขึ้นมาได้ อีกทั้งประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็จะไม่ได้เต็ม 100 % เนื่องเพราะมีการสูญเสียบางส่วนไปในรูปของความร้อน รวมถึงรูปของปฏิกิริยาทางเคมีจากการประจุไฟเข้า และการจ่ายประจุออก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังสามารถใช้งานได้กว่า 80% เลยทีเดียว นับว่าเพียงพอและเพิ่มความมีเสถียรภาพการทำงานให้กับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบตเตอรี่ที่หาได้ง่ายและได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจะเป็นแบบ แบตเตอรี่ deep cycle

สำหรับแบตเตอรี่ deep cycle นั้นมีการออกแบบมาให้สามารถปล่อยประจุไฟฟ้ามากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป ราว ๆ 45-75 % ของประจุทั้งหมด และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น มีอายุการใช้งานประมาณ 4-5 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ซึ่งหากคิดเฉพาะในส่วนของราคาอาจจะดูว่าสูงกว่า แต่เมื่อเทียบต่ออายุการใช้งานแล้ว จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ deep cycle จะมีความคุ้มค่าในระยะยาว  และที่สำคัญในปัจจุบันราคาก็ลดลงมามากพอสมควร

แบตเตอรี่ deep cycle นั้น เหมาะกับใช้งานในที่พักอาศัย ที่ช่วงกลางวันจะชาร์ตไฟและกลางคืนจ่ายไฟโหลดได้นาน ๆ โดยจะมีแผ่นตะกั่วทั้งด้านบวกและด้านลบที่หนามากขึ้น ลดพื้นผิวของการสัมผัสระหว่างตะกั่วกับสารเคมี ใช้เวลาในการชาร์จและการคายประจุที่นานกว่า ทำให้การจ่ายกระแสไฟออกมาไม่สูงนัก และยังสามารถทนต่อการจ่ายกระแสโหลดนาน ๆ ได้ดีอีกด้วย จะต่างจากแบตเตอรี่รถยนต์ที่จะจ่ายกระแสไฟสูง ๆ ในตอนสตาร์ทเครื่อง

แล้วจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์แทนแบตเตอรี่ deep cycle สำหรับการใช้งานในบ้านที่พักอาศัยได้หรือไม่ โดยปกติสามารถใช้งานได้ แต่เนื่องจากแบตเตอรี่จากรถยนต์จะมีการปล่อยกระแสไฟที่สูงกว่า ดังนั้นจึงต้องคำนวณได้ว่าไม่ปล่อยกระแสไฟออกมามากเกินไป

แบตเตอรี่ deep cycle สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดด้วยกัน

แบบแรก แบตเตอรี่ deep cycle ชนิดน้ำ ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงและมีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดให้เลือก เมื่อเปรียบเทียบต่อ Ah แล้วนับว่าคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่รถยนต์แล้วจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่า ชาร์ตง่ายและจ่ายไฟได้เยอะกว่า แต่ต้องหมั่นดูแลรักษา เติมน้ำกลั่น ทำความสะอาดในส่วนของขั้วแบต อย่างสม่ำเสมอ

แบบที่สอง แบตเตอรี่ deep cycle ชนิดแห้ง สะดวกไม่ต้องบำรุงรักษา เป็นโครงสร้างระบบปิด โดยมีวาล์วปรับเพื่อควบคุมแรงดันภายใน  แบ่งย่อยได้ 2 แบบ คือ แบบ AGM และ GEL

แบตเตอรี่ ชนิด AGM เป็นการใส่ไฟเบอร์กลาสลงไปเพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บสารละลายได้มากขึ้น เพราะไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติในการดูดซับสารละลายได้ดีนั่นเอง

แบตเตอรี่ ชนิดแบบ GEL เป็นการใส่ผงซิลิก้าลงไปเพื่อให้สารละลายเกิดปฏิกิริยากลายเป็นเจล  เพื่อลดปริมาณการเกิดก๊าซและยังลดการกระเพื่อมของสารละลายได้ด้วย

สำหรับแบตเตอรี่ deep cycle ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเปรียบเทียบระยะยาวแล้วจะเห็นได้ว่ามีความคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้แบตเตอรี่แต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน และที่สำคัญก็ควรบำรุงรักษาให้ถูกวิธีเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด