เลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน

0
1032

ซื้อแผงโซล่าเซลล์อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน

การใช้พลังงานในทุกวันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่าน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้มีการคิดค้นพลังงานทดแทนต่างๆขึ้นมามากมาย เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ หรือพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นเป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งครั้งนี้เรามีคำแนะนำการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ต่างๆ มาฝากกัน

  1. แผงโซล่าเซลล์ Solar panel มีหลายขนาดซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ เช่น ขนาด 10 วัตต์ 60 วัตต์ 120 วัตต์ เป็นต้น ดังนั้นควรเลือกขนาดกำลังวัตต์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น สัญญาณไฟกระพริบอาจจะเลือกใช้ที่ 5 วัตต์ หรือการใช้แผงโซล่าเซลล์กับปั๊มน้ำพลังงานสงอาทิตย์อาจจะเลือกที่ 240หรือ280 เป็นต้น และเราควรเผื่อขนาดของแผงโซล่าเซลล์ให้มากกว่าขนาดกำลังการใช้งานของอุปกรณ์เล็กน้อยอาจจะประมาณ 20% เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วย
  2. เครื่องควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์ solar control charger มีไว้สำหรับควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ซึ่งการเลือกเครื่องควบคุมการชาร์จไฟนั้นต้องเลือกขนาดตามกำลังวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ หรืออาจจะเผื่อขนาดไว้มากกว่าซักเล็กน้อย โดยเราสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อมูลที่ระบุไว้แผงโซล่าเซลล์ว่าขนาดของเครื่องควบคุมการชาร์จไฟที่เหมาะสมนั้นอยู่ที่ค่าเท่าไหร่
  3. แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ / Battery Solarcell ซึ่งแบตเตอรี่นั้นมีหน้าเป็นแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เท่านั้น ไม่ใช่เป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะตัวผลิตกระแสไฟฟ้าหรือรับพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือ แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งการเลือกใช้แบตเตอรี่นั้นควรเลือกขนาดของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมและเพียงพอกับการเก็บพลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์นั้นคือ แบตเตอรี่แบบจ่ายประจุสูง (Deep discharge battery) เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้นั้นสามารถจ่ายพลังงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยถูกสร้างมาให้จ่ายพลังงานในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเราสามารถใช้พลังงานที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่ได้เป็นเวลาติดต่อกันประมาณ 80 % แต่ใช่ว่าแบตเตอรี่รถยนต์นั้นจะใช้ไม่ได้ เพียงแต่หากเลือกใช้แบตเตอรี่รถยนตควรเลือกขนาดของแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับขนาดของแผงโซล่า
  4. เครื่องแปลงกระแสไฟ หรืออินเวอร์เตอร์ inverter ควรเลือกให้มีขนาดกำลังวัตต์มากกว่า 30-40% ของขนาดกำลังวัตต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านแผงโซล่าเซลล์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน เช่น หากใช้พลังงานขนาด 60 วัตต์ ควรเลือกเครื่องแปลงกระแสไฟขนาด 100 วัตต์ ซึ่งเครื่องแปลงกระแสไฟนี้โดยหลักแล้วมีอยู่ 2 แบบ นั่นก็คือ
    • Off grid inverter เป็นเครื่องแปลงไฟที่มีอยู่ทั่วไป เป็นการแปลงไฟ DC เป็นไฟบ้าน ซึ่งมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย แต่ไม่สามารถต่อร่วมกับระบบของการไฟฟ้าได้โดยตรง
    • On grid inverter เป็นเหมือนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอีกแหล่งหนึ่ง หากต่อร่วมกับมิเตอร์ไฟฟ้าจะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากมิเตอร์ไฟฟ้าจะหมุนช้าลง และยังสามารถต่อร่วมกับระบบของการไฟฟ้าได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถขายให้คืนให้กับการไฟฟ้าได้ แต่ก็มีราคาสูงกว่าเครื่องแปลงไฟฟ้าแบบ Off grid inverter

พลังงานนั้นมีวันหมดไปจากโลกนี้ ด้วยความที่มนุษย์เรานั้นต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นมนุษย์เราจึงพยายามเสาะแสวงหาพลังงานในด้านต่างๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ และก็ได้ค้นพบพลังงานทางเลือกต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งการหันมาเลือกใช้พลังงานทางเลือกนั้นเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือแม้แต่พลังงานถ่านหิน แต่การเลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นที่นิยมมาก เพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการแปลงพลังงานเยอะ แต่การเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ นั้นก็ควรที่จะศึกษาข้อมูล หลักการทำงานให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย และถึงแม้ว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นจะยังคงมีอยู่ตลอดตราบใดที่ยังมีแสงอาทิตย์ เราทุกคนก็ควรที่จะช่วยกันลดปริมาณการใช้พลังงานให้น้อยลง สิ่งใดไม่จำเป็นก็อย่าเปิดทิ้งไว้ เพราะการใช้พลังงานมากๆ นั้นก็ส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมรวมถึงสภาพอทกาศที่ร้อนขึ้นในทุกๆ วันนี้อีกด้วย ดังนั้นการช่วยประหยัดพลังงานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ใช่โยนให้คนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์หนึ่งเป็นผู้หาทางออก