ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ความคุ้มค่าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

0
1889

การใช้งานปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน้ำบนพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ตามชนบทต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า เพราะด้วยแผงโซล่าเซลล์ที่ช่วยในเรื่องการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงของธรรมชาติ ที่เป็นทั้งพลังงานสะอาดจากธรรมชาติและช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้พลังงานทดแทนมาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการปั๊มน้ำประหยัดพลังงานได้นำเอาไปใช้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุด และตัวโซล่าเซลล์ยังสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแรงและทนทาน ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน จึงสามารถที่จะมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าปั๊มนี้จะสร้างแต่ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งานอย่างแน่นอน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานด้านการเกษตรหรือบ้านเรือน ที่สร้างประโยชน์จากแสงอาทิตย์ สามารถที่จะทำได้จริง ตั้งแต่การใช้งานแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับแสงธรรมชาติมาใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน ช่วยประหยัดทั้งค่าไฟและพลังงาน จนมาถึงการใช้ตัวปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่พร้อมให้สูบน้ำบาดาลหรือน้ำในบ่อขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ให้พลังการสูบน้ำสูง และช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ดี ซึ่งเมื่อเวลากลางวันก็สามารถรับแสงแล้วส่งต่อพลังงานมาเป็นประจุไฟฟ้าได้ตามปกติ ส่วนในเวลากลางคืนต้องมีตัวต่อพ่วงที่สำคัญคือโซล่าชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่ เพื่อที่จะเก็บเอาพลังงานแสงในช่วงกลางวันมาแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นประจุไฟฟ้าเพื่อที่จะเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ และพร้อมใช้งานไปได้ตลอดทั้งคืน  โซล่าชาร์จเจอร์ยังเป็นตัวช่วยในการควบคุมให้ประจุไฟลงสู่แบตเตอรี่อย่างเป็นระบบ พร้อมปล่อยไฟออกด้วยแรงดันภายในที่คงที่ และหยุดทำงานทันทีเมื่อพลังงานที่ถูกเก็บเอาไว้เริ่มหมดลง เป็นรูปแบบการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบตเสื่อมอย่างรวดเร็วภายในอนาคต ซึ่งทั้ง 2 ตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย การพ่วงต่อกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากสามารถที่จะติดตั้งเองได้เลยทันที และมีความแข็งแรงมากพอที่จะอยู่ได้อย่างยาวนานพอ ๆ กับแผงโซล่าเซลล์ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบ่อยครั้งให้ต้องเสียเงินจำนวนมากอีกด้วย

ตัวปั๊มน้ำโซล่าเซลล์จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบกระแสตรงและกระแสสลับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้งานแต่ละคน แต่ตัวแผงโซล่าเซลล์นั้นมักจะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวต่อพ่วงเพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องปั๊มน้ำกระแสสลับได้เพิ่มเติมอีกด้วย และตัวพ่วงยังสามารถนำเอามาใช้งานเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ใช้ในยามค่ำคืนได้อีกด้วย แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ในเวลากลางคืนและเครื่องปั๊มน้ำเป็นกระแสตรงอยู่แล้ว ก็ควรใช้แบบต่อตรงกับแผ่นโซล่าเซลล์ก็จะสะดวกที่สุด และไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อตัวต่อพ่วงและแบตเตอรี่ให้เปลืองเงินอีกด้วย