ประเภทหรือชนิดของโซลาเซลล์

0
1477

ประเภทและชนิดของโซลาเซลล์

เวลาที่เราไปตามบ้านหรือสถานที่ต่างๆ เราอาจจะเห็นแผงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่บนหลังคา ซึ่งเราอาจคิดว่าเป็นกระเบื้องหรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว สิ่งนั้นคือ แผงโซลาเซลล์ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ โดยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ชนิดนี้กันว่า คืออะไร และมีกี่ชนิดกันบ้าง

โซลาเซลล์ คือ กระบวนผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้ โดยทำจากวัตถุหลายอย่าง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีคุณสมบัติในการตรวจจบแสง เช่น อินเดียม ฟอสไฟด์,ซิลิคอน,คอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนต์, แกลเลียม อาร์เซไนต์,ซิลิกอน เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า แล้วสร้างประจุบวกลบเพื่อเป็นขั้วผลักดันกันต่อไป โดยโซลาเซลล์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นมี 3 ชนิด

ชนิดแรกเป็นโซลาเซลล์ที่ใช้ต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง เพราะว่าทำจากซิลิคอนที่มีทั้งผลึกรวมและผลึกเดี่ยว โดยโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากซิลิคอนจะมีลักษณะแข็งและเป็นแผ่นบางมาก การผลิตซิลิกอนทั้งผลึกเดี่ยวและผลึกรวม เกิดจากการผลิตแท่งซิลิคอนที่หลอมละลายในอุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส ตกผลึกแบบช้าๆแล้วจึงนำมาตัดเป็นแผ่นซิลิคอน และเมื่อตกผลึกแล้วจึงนำมาตัดเป็นแผ่นบางๆ มีลักษณะคล้ายเวเฟอร์ อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 15

2.โซลาเซลล์ที่ทำจากอะมอร์ฟัส ซิลิคอน เป็นการนำซิลิคอน สารโบรอน และฟอสฟอรัสที่เป็นสสารอยู่ในรูปก๊าซ นำมาเคลือบบนแผ่นแก้ว แผ่นโลหะ หรือจะแผ่นพลาสติกก็ได้ ทำเป็นฟิล์มบางๆ ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนพลังงานสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 8 ถึงจะให้พลังงานต่ำกว่าแบบซิลิคอน แต่ว่าในปัจจุบันก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยในการเปลี่ยนพลังงานและลดต้นทุนในการผลิต ทำให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น

3.โซลาเซลล์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่นๆ ซึ่งเป็นสารประกอบของคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์  ใช้สารผสมของคอปเปอร์ อินเดียม แกลเลี่ยม และเซเรเนี่ยม มีทั้งใช้แคดเมี่ยม ซัลไฟด์และไม่ใช้ ซึ่งเป็นปัฟเฟอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์ มีทั้งที่เป็นผลึกเดี่ยวและแบบรวม และมีอัตราการเปลี่ยนพลังงานสูงพอกับแบบซิลิคอนเลย

ทั้งหมดนี้คือ ความหมายและชนิดของโซลาเซลล์ซึ่งใช้เปลี่ยนพลังงานจาแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า แม้ว่าอาจจะลงทุนสูง แต่ว่าก็ช่วยประหยัดพลังงานไปได้มาก และถือเป็นพลังงานแบบยั่งยืนด้วย เพราะปกติแล้วจะมีแสงอาทิตย์อยู่ตลอดวัน ทำให้เราสามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ตลอด เว้นแต่ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อย เพราะว่า มีแสงอาทิตย์น้อยนั่นเอง หากใครต้องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ก็ให้ลองติดต่อกับบริษัทที่มีการจดจำหน่ายโดยตรง เพราะว่าจะได้แผงโซลาเซลล์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ดี และไม่มีอันตรายในการใช้งานอีกด้วย เพราะมักจะมีการรับประกันในสินค้า ช่วยให้คุณปลอดภัยและมั่นใจในการใช้งานมากขึ้น