คุณสมบัติที่น่าสนใจของโซล่าชาร์จเจอร์

0
1823

โซล่าชาร์จเจอร์เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ตัวช่วยที่ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ สามารถที่จะส่งพลังงานไปต่อยังแบตเตอรี่ เพื่อที่จะเก็บพลังงานเอาไว้แล้วจ่ายออกไปเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป พร้อมด้วยการทำหน้าที่ในการรับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านทางแผ่นโซล่า ที่ไม่ว่าจะให้พลังที่มากหรือน้อย จะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากขนาดไหน ก็สามารถนำเอาพลังงานนั้นมาเปลี่ยนให้กลายเป็นแรงดันที่มีความคงที่ เพื่อที่จะสามารถส่งไปเก็บไว้ที่ประจุของตัวแบตเตอรี่เพื่อรอการจ่ายออกไปใช้อย่างสมบูรณ์ และป้องกันไม่ให้การใช้ไฟ Over Charge มากจนเกินไป หรือก็คือการใช้พลังงานที่เกินกว่าแบตเตอรี่จะจ่ายให้ได้ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว

คุณสมบัติของโซล่าชาร์จเจอร์มีอยู่มากมาย ที่จะช่วยทำให้เครื่องแบตเตอรี่และตัวประจุไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งานที่ทนทานไปอย่างยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยให้เปลืองเงิน ทั้งยังทำงานอย่างคุ้มค่า ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ซึ่งตัวเครื่องมีคุณสมบัติที่น่าสนใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.Pulse Width Modulation หรือ PWM เป็นตัวที่ควบคุมความถี่ของคลื่นพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบมากหรือน้อย ตัวควบคุมนี้ก็จะทำการปรับระดับความถี่ของคลื่นให้เกิดความเสถียรและสม่ำเสมอ ซึ่งระบบการแปรคลื่นนี้มาจากการทำงานของระบบดิจิทัลภายในเครื่อง สามารถที่จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน พร้อมการบรรจุตัวประจุไฟฟ้าไปเก็บไว้ภายในแบตเตอรี่ได้อย่างปลอดภัย เมื่อแบตเตอรี่เริ่มที่จะหมดก็จะมีสัญญาณไฟเตือน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้และถ้าเกินขีดจำกัด ตัวเครื่องก็จะทำการตัดการจ่ายไฟทันที

2.Maximum Power point Tracking หรือ MPPT เป็นระบบแบบจับสัญญาณที่จะเป็นตัวช่วยในการควบคุมพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่อาจจะมีมากจนหรือน้อยจนเกินไป ไม่มีความเสถียร มาเปลี่ยนให้กลายเป็นสัญญาณที่คงที่มากขึ้น แต่จะใช้วิธีการเปรียบเทียบแรงดันของตัวแบตเตอรี่กับพลังงานที่ตัวเองได้มา พร้อมกับเลือกสัญญาณที่เหมาะสมกันมากที่สุดออกมาจากแผงโซลาร์เซลล์ แล้วบรรจุพลังงานลงไปในแบตเตอรี่ให้เต็มพร้อมใช้งานต่อไป ซึ่งการใช้ตัวจับสัญญาณนี้ความโดดเด่นที่ไม่ว่าจะแสงมากหรือแสงน้อยก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่ต้องกังวล

การทำงานของโซล่าชาร์จเจอร์ทั้ง 2 ประเภท มีความต่างกันเล็กน้อย แต่จุดมุ่งหมายก็คือการควบคุมแรงดันไฟฟ้าภายในไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป พร้อมป้องกันไม่ให้พลังงานไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าไปที่ตัวแผงโซลาร์เซลล์จนอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการลัดวงจรและทำให้แผ่นโซล่าเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ การซื้อมาใช้งานก็ต้องดูถึงความเหมาะสมของตัวเครื่องและตัวระบบให้ดี เพราะอาจจะทำให้เสียเงินจำนวนโดยใช่เหตุเอาได้