การผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

0
626

โซลาเซลล์กับระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

โซลาเซลล์ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคิดค้นเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้สารกึ่งตัวนำ เป็นสารสำคัญที่เป็นตัวช่วยให้เกิดการแปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการทำนั้นก็ต้องช่างที่มีความชำนาญสูงในการทำ และราคาก็แตกต่างกันตามวัสดุที่ทำด้วย และในวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์กัน เพราะเชื่อเลยว่า หลายคนคงยังไม่รู้ว่า ระบบการผลิตไฟฟ้านั้นมีกี่ระบบ แต่ละระบบเหมาะสมกับพื้นที่ในลักษณะใดบ้าง เพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้อง หากต้องการจะซื้อแผงโซลาเซลล์สักแผงหนึ่ง

  1. แบบอิสระ เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์หลักๆของระบบนี้ คือ ประจุแบตเตอรี่ อุปกรณ์ควบคุมประจุแบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ

2.แบบต่อกับระบบจำหน่าย เมื่อเราได้เรียนรู้ในแบบอิสระไปแล้วว่า มีอุปกรณ์สำคัญอย่างไร และใช้ในพื้นที่แบบไหนแล้ว คราวนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของแบบต่อกับระบบจำหน่ายบ้าง เป็นระบบไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบมาให้ผลิตไฟฟ้าโดยผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับเพื่อเข้าสู่สายส่งไฟฟ้าโดยตรง อุปกรณ์หลักๆสำหรับระบบนี้ คือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์  อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับที่ต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า เหมาะที่จะใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น

3.แบบผสมผสาน เป็นการทำระบบเพื่อใช้เป็นกรณีๆไป ระบบไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับการผลิตไฟฟ้าในแบบอื่นๆ  อย่างเช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม หรือจะเป็นพลังงานน้ำก็ได้

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระบบการผลิตไฟฟ้าทั้ง 3 ระบบนั้นก็ใช้ในสถานที่ที่แตกต่างกัน และก็อุปกรณ์ที่ต่างกันด้วย สำหรับใครที่อยากจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ก็ควรจะต้องเรียนรู้ถึงระบบการผลิตไฟฟ้าในแต่ละแบบไว้ด้วย เพราะว่ามีวิธีการทำที่ต่างกัน ติดตั้งก็ไม่เหมือนกัน งบประมาณที่ใช้ก็ต่างกันด้วย จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับที่จะใช้งานมากที่สุด เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนนั่นเอง

และเนื่องจากโซลาเซลล์นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายด้วย ที่สำคัญไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใด ๆ ไม่มีกลิ่น เสียง หรือควันรบกวน อีกทั้งมีความปลอดภัยสูง เพราะว่า ต้องมีการคัดสรรอุปกรณ์และทำอย่างถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว และเมื่อติดตั้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามากด้วย เพราะมีความทนทานสูงนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ในอนาคตคงจะมีการพัฒนาโซลาเซลล์ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และน่าจะมีราคาที่ถูกลงด้วย เพราะต่อไปน่าจะมีการผลิตชิ้นส่วนหรือมีขั้นตอนการทำที่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีราคาถูกแต่ให้คุณภาพสูงมากกว่านี้แน่นอน รวมถึงอาจมีการต่อยอดนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิม และมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย งั้นเรามาดูกันเถอะว่าโซลาเซลล์ในอนาคตจะมีการพัฒนาไปถึงไหน